Tuesday, September 6, 2011

mStar Online : Haram Berkahwin Dengan Saudara Sesusu

mStar Online : Haram Berkahwin Dengan Saudara Sesusu

AGAMA

Haram Berkahwin Dengan Saudara Sesusu

Hadith:

DIRIWAYATKAN oleh Abdullah Mulaika r.a: Uqbah bin Harith r.a berkata bahawa ia menikahi anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Tidak lama kemudian seorang perempuan menemuinya dan berkata : "Akulah yang menyusui Uqbah dan perempuan yang dinikahinya. Uqbah berkata kepadanya : "Aku tidak tahu kamu telah menyusui ku dan kamu tidak mengatakannya kepada ku. "Kemudian dia pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Rasulullah SAW menjawab: Bagaimana kamu boleh (memperisterikannya) padahal telah dikatakan kepada mu (bahawa ia saudara sesusu mu) ? Kemudian Uqbah menceraikan isterinya dan kemudian isterinya berkahwin dengan orang lain.

Riwayat Al-Bukhari

Huraian Hadith: Apabila seorang perempuan menyusukan seorang bayi di bawah umur dua tahun sebanyak lima kali susuan atau lebih, maka anak tersebut menjadi anak susuannya dan anak suaminya.

Oleh yang demikian anak susuan itu menjadi mahram kepada perempuan yang menyusukan dan suaminya, begitu juga terhadap keturunan kedua suami isteri tersebut. Berikut disenaraikan orang-orang yang menjadi mahram kepada anak susuan itu:

i. Perempuan yang menyusukan

ii. Suami ibu susuan

iii. Ibu bapa kepada ibu susuan

iv. Ibu bapa kepada suami ibu susuan

v. Adik beradik kepada ibu susuan

vi. Adik beradik kepada bapa susuan

vii. Anak-anak kepada ibu dan bapa susuan

viii. Anak-anak kepada ibu susuan

ix. Anak-anak kepada bapa susuan

Manakala orang-orang yang menjadi mahram kepada ibu susuan dan bapa susuan adalah anak susuan yang disusukannya, begitu juga anak kepada anak susuannya hingga ke bawah.

Tetapi ibu bapa, nenek, ibu atau bapa saudara dan adik beradik kepada anak tersebut tidak menjadi mahram kepada ibu dan bapa susuan berkenaan.

Ini kerana susuan itu tidak menjadikan mahram kepada usul bagi anak yang menyusu seperti bapa, nenek sehingga ke atas dan hawashinya seperti adik beradik dan ibu atau bapa saudara.

Hukum mahram itu hanya kepada anak yang menyusu itu hingga furu˜nya seperti anak-anaknya, cucu sehingga ke bawah.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, yang maksudnya: "Dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara kamu yang sesusu" (an-Nisa': 23).

Serta sabda Rasulullah SWT yang maksudnya: "Sesuatu yang diharamkan dengan sebab penyusuan sebagaimana apa-apa yang diharamkan oleh sebab nasab."

Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Sunday, September 4, 2011

MASJID AS-SALAM BUKIT SENTOSA: KISAH HAMBA ALLAH YANG PERTAMA

MASJID AS-SALAM BUKIT SENTOSA: KISAH HAMBA ALLAH YANG PERTAMA

KISAH HAMBA ALLAH YANG PERTAMA

Orang yang pertama menulis Bismillah :
Nabi Sulaiman AS

Orang yang pertama minum air zamzam :
Nabi Ismail AS

Orang yang pertama berkhatan :
Nabi Ibrahim AS

Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat :
Nabi Ibrahim AS
.
Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat :
Nabi Adam AS

Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah :
Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)

Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat :
Nabi Muhammad SAW

Orang yang pertama menjadi khalifah Islam :
Abu Bakar AsSiddiq RA

Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah:
Umar bin Al-Khattab RA

Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam:
Al-Hasan bin Ali RA

Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW:
Thuwaibah RA

Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki :
Al-Harith bin Abi Halah RA

Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita:
Sumayyah binti Khabbat RA

Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran :
Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA

Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah :
Saad bin Abi Waqqas RA

Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan azan:
Bilal bin Rabah RA

Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW :
Ali bin Abi Tholib RA

Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW:
Tamim Ad-dary RA

Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah :
Az-Zubair bin Al-Awwam RA

Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW:
Ibban bin Othman bin Affan RA

Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW :
Khadijah binti Khuwailid RA

Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh :
Imam Syafei RH

Orang yang pertama membina penjara dalam Islam:
Ali bin Abi Tholib RA

Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam :
Muawayah bin Abi Sufyan RA

Orang yang pertama membuat perpustakaan awam :
Harun Ar-Rasyid RH

Orang yang pertama mengadakan baitul mal :
Umar Al-Khattab RA

Orang yang pertama menghafal Al-Quran selepas Rasulullah SAW:
Ali bn Abi Tholib RA

Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah :
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur RH

Orang yang pertama digelar Al-Muqry :
Mus'ab bin Umair RA

Orang yang pertama masuk Syurga :
Nabi Muhamamad SAW

Wahai, sahabat-sahabatku & saudara-saudaraku...
Baca dan hayatilah..
Kongsi dan sebarkanlah...
Semoga kita mendapat keberkatan dariNYA bersama2..
Insyallah..