Thursday, December 29, 2011

Colored Contact Lenses Can Damage Eyes

Colored Contact Lenses Can Damage Eyes Print E-mail

KUALA LUMPUR, 29 DECEMBER, 2011: Those using colored contact lenses risk having serious eye infections that can later lead to damaged eyeballs, reported Sin Chew Daily.

Quoting a report from Hong Kong's The Sun newspaper, it claimed that four types of colored lenses with prints of smiley face, pink leopard, stars and cat's eye can damage the eyeballs.

Experts examined the lenses and found that the colors and prints were only on the surface of the lenses and their distribution was not balanced.

Furthermore, they also believed that it would discolor once the user rubs the lenses.

Wednesday, December 28, 2011

mStar Online : Bertaqwalah Kepada Allah S.W.T.

mStar Online : Bertaqwalah Kepada Allah S.W.T.

AGAMA

Bertaqwalah Kepada Allah S.W.T.

Hadith:

RASULULLAH saw. bersabda yang bermaksud:

Sesungguhnya Allah mengasihi hambanya yang bersifat Taqwa, kaya jiwa serta tidak menunjolkan diri (merendah diri walaupun berpangkat tinggi).

Yang dimaksudkan dengan kaya disini ialah kaya jiwa bukan kaya harta sebagaimana yang dinyatakan dalam hadith.

Riwayat Muslim

Huraian Hadith:

1. Tiga perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang maka ia dikasihi oleh Allah S.W.T.

Pertama: Bertaqwa

Kedua : Kaya Jiwa (Berakhlak mulia)

Ketiga : Tidak menonjolkan diri

2. Setiap umat Islam hendaklah sentiasa memperbaiki dirinya dari masa ke semasa dengan menanamkan tiga sifat tersebut diatas secara berperingkat-peringkat.

3. Islam menyuruh umatnya supaya bertaqwa kepada Allah dan mempunyai sifat-sifat yang mulia dan berbudi bahasa, jangan bersifat sombong, ego dan sebagainya yang boleh menjatuh dan merendahkan martabat kemuliaan manusia itu sendiri.

Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Wednesday, December 21, 2011

mStar Online : Meminta Pada Yang Berkuasa

mStar Online : Meminta Pada Yang Berkuasa

AGAMA

Meminta Pada Yang Berkuasa

Hadith:

DARI Abi Zar r.a, Nabi S.A.W bersabda: (Hadith Qudsi) "Firman Allah Taala: Wahai hamba-hamba-Ku, Aku telah haramkan ke ats diri-Ku kezaliman dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram ke ats kamu semua maka janganlah berlaku zalim sesama sendiri.

"Wahai hamba-hamba-Ku, semua kamu adalah seasat kecuali orang-orang yang mendapat petunjuk-Ku, maka mintalah hidayah daripada-Ku, nescaya akan Aku berikan.

"Wahai hamba-hamba-Ku semua kamu adalah dalam kelaparan kecuali orang yang mendapat makanan daripada-Ku, maka mintalah daripada-Ku nescaya Aku berikan kepadamu.

"Wahai hamba-hamba-Ku semua kamu adalah tidak berpakaian kecuali orang yang Aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah daripada-Ku nescaya akan Aku berikan.

"Wahai hamba-hamba-Ku, kamu semua melakukan salah dan silap setiap masa dan Aku adalah pengampun dosa-dosa, maka pohonlah keampunan daripada-Ku nescaya Aku akan ampunkan..."

Riwayat Muslim

Huraian Hadith:

Status manusia adalah sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini.

Untuk itu, manusia dilengkapkan dengan kesedaran moral yang harus selalu dikawal, jika tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah.

Dengan demikian, dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah, terdapat dua pola hubungan iaitu pola yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah.

Kedua pola ini harus dijalani secara seimbang, lurus dan teguh dan tidak hanya mengambil yang satu dan mengabaikan yang lain.

Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Tuesday, December 13, 2011

mStar Online : Meminta Pada Yang Berkuasa

mStar Online : Meminta Pada Yang Berkuasa

AGAMA

Meminta Pada Yang Berkuasa

Hadith:

DARI Abi Zar r.a, Nabi S.A.W bersabda: (Hadith Qudsi) "Firman Allah Taala: Wahai hamba-hamba-Ku, Aku telah haramkan ke ats diri-Ku kezaliman dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram ke ats kamu semua maka janganlah berlaku zalim sesama sendiri.

"Wahai hamba-hamba-Ku, semua kamu adalah seasat kecuali orang-orang yang mendapat petunjuk-Ku, maka mintalah hidayah daripada-Ku, nescaya akan Aku berikan.

"Wahai hamba-hamba-Ku semua kamu adalah dalam kelaparan kecuali orang yang mendapat makanan daripada-Ku, maka mintalah daripada-Ku nescaya Aku berikan kepadamu.

"Wahai hamba-hamba-Ku semua kamu adalah tidak berpakaian kecuali orang yang Aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah daripada-Ku nescaya akan Aku berikan.

"Wahai hamba-hamba-Ku, kamu semua melakukan salah dan silap setiap masa dan Aku adalah pengampun dosa-dosa, maka pohonlah keampunan daripada-Ku nescaya Aku akan ampunkan..."

Riwayat Muslim

Huraian Hadith:

Status manusia adalah sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini.

Untuk itu, manusia dilengkapkan dengan kesedaran moral yang harus selalu dikawal, jika tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah.

Dengan demikian, dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah, terdapat dua pola hubungan iaitu pola yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah.

Kedua pola ini harus dijalani secara seimbang, lurus dan teguh dan tidak hanya mengambil yang satu dan mengabaikan yang lain.

Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Thursday, December 8, 2011

Selatan Online - Fakta menakjubkan mengenai wudhu

Fakta menakjubkan mengenai wudhu
Agama & Cara HidupProf Leopold Werner von Ehrenfels, seorang psikiater dan sekaligus neurology dari Austria, menemui sesuatu yang menakjubkan terhadap wudhu. Ia mengemukakan satu fakta yang sangat mengejutkan.

Bahawa pusat-pusat saraf yang paling peka dari tubuh manusia ternyata berada di sebelah dahi, tangan, dan kaki.

Pusat-pusat saraf tersebut sangat sensitif terhadap air segar. Dari sini ia menemui hikmah di sebalik wudhu yang membasuh pusat-pusat saraf tersebut. Malah ia mencadangkan agar wudhu bukan hanya milik dan kebiasaan umat Islam, tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan.Dengan sentiasa membasuh air segar pada pusat-pusat saraf tersebut, maka bererti orang akan memelihara kesihatan dan keselarasan pusat sarafnya. Pada akhirnya Leopold memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels.

Ulama Fekah juga menjelaskan hikmah wudhu sebagai bahagian dari usaha untuk memelihara kebersihan fizikal dan rohani. Anggota badan yang dibasuh dalam air wudhu, seperti tangan, kawasan muka termasuk mulut, dan kaki memang paling banyak bersentuhan dengan benda-benda asing termasuk kotoran. Kerana itu, wajar kalau anggota badan itu yang harus dibasuh.

Ulama tasawuf menjelaskan hikmah wudhu dengan menjelaskan bahawa anggota badan yang dibasuh air wudhu memang daerah yang paling sering berdosa. Kita tidak tahu apa yang pernah diraba, dipegang, dan dilakukan tangan kita. Banyak pancaindera tersimpul di bagian muka.
Berapa orang yang jadi korban setiap hari dari mulut kita, berapa kali berbohong, memaki, dan membicarakan aib orang lain. Apa saja yang dimakan dan diminum. Apa saja yang baru diintip mata ini, apa yang didengar oleh telinga ini, dan apa saja yang baru dicium hidung ini? Ke mana sahaja kaki ini berjalan setiap hari?

Tegasnya, anggota badan yang dibasuh dalam wudhu ialah anggota yang paling berisiko untuk melakukan dosa.

Organ tubuh yang menjadi anggota wudhu disebutkan dalam ayat al-Maidah [5]:6, adalah wajah, tangan sehingga siku, dan kaki sehingga hujung kaki.

Dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan bahawa, air wudhu mampu mengalirkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mata, hidung, telinga, tangan, dan kakinya, sehingga yang berkaitan bersih dari dosa.

Kalangan ulama melarang mengeringkan air wudhu dengan kain kerana dalam redaksi hadis itu dikatakan bahawa proses pembersihan itu sampai titisan terakhir dari air wudhu itu (ma'a akhir qathr al-ma').
Wudhu dalam Islam masuk di dalam Bab al-Thaharah (penyucian rohani), seperti halnya tayammum, syarth, dan mandi junub. Tidak disebutkan Bab al-Nadhafah (pembersihan secara fisik). Rasulullah SAW selalu berusaha mempertahankan keabsahan wudhunya.

Yang paling penting dari wudhu ialah kekuatan simboliknya, yakni memberikan rasa percaya diri sebagai orang yang ‘bersih' dan setiap waktu dapat menjalankan ketaatannya kepada Tuhan, seperti mendirikan solat, menyentuh atau membaca mushaf Al-Quran.

Wudhu sendiri akan menghalang diri untuk menghindari apa yang secara spiritual merosak citra wudhu. Dosa dan kemaksiatan berkontradiksi dengan wudhu.

sumber : tulahan.blogspot.com

Monday, November 28, 2011

Selatan Online - Kelebihan Bulan Muharram

Selatan Online - Kelebihan Bulan Muharram

1. Bulan Muharram ialah bulan pertama dalam kalendar hijriah.

2. Bulan Muharram adalah salah satu dari pada bulan-bulan Haram.

Allah berfirman, ”Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.

Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (At-Taubah: 36)

Nabi saw. bersabda, “Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan suci. Tiga bulan berturut-turut iaitu Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. Dan satu bulan lagi adalah Rejab yang terletak antara Jamadil Akhir dan Sya’ban.” (HR Muslim no. 1679)

Bulan Haram yang dihormati itu ialah: Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab.

Umat Islam dilarang berperang dan berbunuhan dalam bulan-bulan ini kecuali jika mereka diugut.

Larangan untuk melakukan maksiat adalah lebih keras dibanding bulan-bulan lain.

Abdullah Ibnu Abbas ra. mengatakan maksiat yang dilakukan di bulan haram adalah lebih besar dosanya dan amal baik yang dilakukan di bulan haram adalah lebih besar pahalanya. (Tafsir At-Thabari)

Al Allamah Ibnu Hajar menulis, telah meriwayatkan oleh Abi Daud bahawa Nabi (صلى الله عليه وسلم) memandubkan (yakni SUNAT) berpuasa di BULAN-BULAN HARAM .

Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Puasa yang paling utama sesudah puasa bulan Ramadan ialah puasa di bulan Muharram". (HR Muslim no. 1163)

Kelebihan Bulan Muharram

Sunday, November 27, 2011

Islam mesti ada strategi: Nik Aziz - Nasional - Sinar Harian

Islam mesti ada strategi: Nik Aziz - Nasional - Sinar Harian
Islam mesti ada strategi: Nik Aziz
Oleh : NORHASRAM MOHAMAD
Tarikh : November 26, 2011
nik aziz

KOTA BHARU – Peng­hijrahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah mengajar umat Islam supaya mengatur strategi dan gerak kerja.

Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat berkata, strategi Rasulullah cukup teratur, bagi memastikan kejayaan membentuk kerajaan dan mentadbir mengikut acuan Islam.

“Peristiwa itu mencetuskan momentum besar dalam sejarah perjuangan Rasulullah iaitu pembentukan negara Islam pertama dan perpindahan era dakwah secara rahsia kepada terang-terangan,” katanya dalam perutusan sempena Hijratur-Rasul 1433 Hijrah.

Menurutnya, Pas mendidik rakyat agar mengenali batasan iman dan kufur, batasan syurga dan neraka serta batasan pahala dan dosa agar tidak berlaku penolakan terhadap perintah ALLAH SWT, menolak cabang iman bererti menolak keseluruhan iman itu sendiri.

“Kita tidak rela jika pembangunan fizikal pesat berlaku, namun dalam masa sama, kita menyaksikan runtuhnya nilai agama dan jauhnya manusia daripada ALLAH SWT.

“Kita tidak mahu ber laku penyelewengan dalam pentadbiran seperti mana laporan audit negara yang dibentangkan dengan menyaksikan pelbagai ketirisan sehingga mengakibatkan kerugian puluhan juta ringgit wang rakyat, sedangkan kita ada undang-undang untuk menyekat salah laku itu,” katanya.

Misi Pas di dalam gerak kerja politik katanya, berjuang melalui pilihan raya untuk mendapatkan kuasa, sekali gus membangunkan roh dan jiwa rakyat agar sentiasa bertakwa kepada ALLAH SWT.

Friday, November 25, 2011

SALAM MAAL HIJRAH 1433 / 1 MUHARRAM

SALAM MAAL HIJRAH 1433 / 1 MUHARRAM

Salam Maal Hijrah 1433 / 1 Muharram


Salam Menyambut Maal Hijrah tahun baru Masihi (1433) pada Ahad 27 November 2011, dan 1432 hijrah akan meninggalkan kita, banyak kenangan yang akan kita semua tinggalkan.

Alhamdulilah kerana kita masih diberi peluang untuk bernafas dan menikmati nikmat-nikmat dari MAHA PENCIPTA SEKALIAN ALAM. Apakah azam kita pada

tahun baru ini? Barangkali ada yang terlupa untuk menyambut tahun baru hijrah kerana terleka dengan kehidupan yang sementara ini. Apapun marilah sama-sama kita ingat mengingati kepada perkara yang membawa kepada sesuatu yang baik.

Pengertian AWAL MUHARRAM
MUHARAM adalah bulan pertama dalam tahun Islam (Hijrah). Sebelum rasulullah berhijrah dari Makkah ke Yathrib, kiraan bulan dibuat mengikut tahun Masihi. Hijrah Rasulullah memberi kesan besar kepada Islam sama ada dari sudut dakwah Rasulullah, ukhuwwah dan syiar Islam itu sendiri.

Pada asasnya, Muharam membawa maksud 'diharamkan' atau 'dipantang', iaitu Allah SWT melarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Namun demikian larangan ini ditamatkan setelah pembukaan Makkah (Al Baqarah: 91). Sejak pemansuhan itu, umat Islam boleh melaksanakan tugas dan ibadat harian tanpa terikat lagi dengan larangan berkenaan.

Peristiwa-peristiwa penting :
~ 1 Muharam - Khalifah Umar Al-Khattab mula membuat penetapan kiraan bulan dalam Hijrah.
~ 10 Muharam - Dinamakan juga hari 'Asyura'. Pada hari itu banyak terjadi peristiwa penting yang mencerminkan kegemilangan bagi perjuangan yang gigih dan tabah bagi menegakkan keadilah dan kebenaran.

Pada 10 Muharam juga telah berlaku :
~ Nabi Adam bertaubat kepada Allah.
~ Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit.
~ Nabi Nuh diselamatkan Allah keluar dari perahunya sesudah bumi ditenggelamkan selama enam bulan.
~ Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari pembakaran Raja Namrud.
~ Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa.
~ Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara.
~ Penglihatan Nabi Yaakob yang kabur dipulihkkan Allah.
~ Nabi Ayub dipulihkan Allah dari penyakit kulit yang dideritainya.
~ Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan paus setelah berada di dalamnya selama 40 hari 40 malam.
~ Laut Merah terbelah dua untuk menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari tentera Firaun.
~ Kesalahan Nabi Daud diampuni Allah.
~ Nabi Sulaiman dikurniakan Allah kerajaan yang besar.
~ Hari pertama Allah menciptakan alam.
~ Hari Pertama Allah menurunkan rahmat.
~ Hari pertama Allah menurunkan hujan.
~ Allah menjadikan 'Arasy.
~ Allah menjadikan Luh Mahfuz.
~ Allah menjadikan alam.
~ Allah menjadikan Malaikat Jibril.
~ Nabi Isa diangkat ke langit.

Doa Akhir Tahun
Doa Akhir Tahun dibaca 3x pada akhir waktu Asar atau sebelum masuk waktu Maghrib pada akhir bulan Zulhijjah.

Sesiapa yang membaca doa ini, Syaitan berkata :
"Kesusahan bagiku dan sia-sia lah pekerjaanku menggoda anak Adam pada setahun ini dan Allah binasakan aku satu saat jua. Dengan sebab membaca doa ini, Allah ampunkan dosanya setahun"

Barangsiapa yang membaca doa awal tahun pula, insya Allah dirinya akan terpelihara daripada gangguan dan godaan syaitan di sepanjang tahun tersebut.

Doa Akhir Tahun ialah :
Maksudnya:
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Allah SWT berselawat ke atas junjungan kami Muhammad SAW, ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan kesejahteraan ke atas mereka.

Ya Allah Wahai Tuhan Kami, apa yang telah aku lakukan dalam tahun ini terhadap hal-hal yang Engkau larang aku untuk melakukannya dan aku masih belum bertaubat. Sedangkan Engkau tidak redha dan tidak melupakannya. Dan aku telah melakukannya di dalam keadaan di mana Engkau berupaya untuk menghukumku, tetapi Engkau mengilhamkanku dengan taubat atas kelalianku melakukan dosa-dosa itu semuanya. Sesungguhnya aku memohon keampunan-Mu, maka ampunilah aku. Dan tidaklah aku melakukan yang demikian atas apa yang Engkau ridhai dan Engkau menjanjikanku dengan pahala atas yang sedemikian itu. Maka aku memohon kepada-Mu.

Ya Allah Wahai Tuhan Kami, Wahai yang Maha Pemurah, Wahai Yang Maha Agung dan wahai Yang Maha Mulia agar Engkau menerima taubat itu dariku dan janganlah Engkau menghampakan harapanku kepada-Mu Wahai Yang Maha Pemurah. Dan Allah berselawat ke atas junjungan kami Muhammad, ke atas ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya dan mengaruniakan kesejahteraan ke atas mereka.


Doa Awal Tahun
Doa Awal Tahun dibaca 3x selepas Solat Maghrib (waktu maghrib) pada malam satu Muharram.

Sesiapa yang membaca doa ini, Syaitan berkata :
"Telah amanlah anak Adam ini daripada godaan pada tahun ini kerana Allah telah mewakilkan dua Malaikat memeliharanya daripada fitnah Syaitan".

Doa Awal Tahun ialah :
Maksudnya:
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Allah SWT berselawat ke atas junjungan kami Muhammad SAW, ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan kesejahteraan ke atas mereka.

Ya Allah Wahai Tuhan Kami, Engkaulah yang kekal abadi, yang qadim. Yang awal dan atas kelebihan-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang berlimpah dan ini adalah tahun baru yang telah muncul di hadapan kami. Kami memohon pemeliharaan dari-Mu disepanjang tahun ini dari syaitan dan para pembantunya dan dari bala tentaranya dan juga pertolongan terhadap diri yang diperintahkan melakukan kejahatan dan usaha yang mendekatkanku kepada-Mu Wahai Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia.

Amalan-Amalan Sunat :
Antara amalan disunatkan pada bulan Muharam seperti :-

~ Berpuasa.
Maksud Hadis: Barang siapa berpuasa satu hari dalam bulan Muharam pahalanya seumpama berpuasa 30 tahun.
Maksud Hadis: Barang siapa yang berpuasa tiga hari dalam bulan Muharam, iaitu hari Khamis, Jumaat dan Sabtu, Allah tulis padanya pahala seperti mana beribadat selama 2 tahun.
~ Banyakkan amal ibadat seperti solat sunat, zikir dan sebagainya.
~ Berdoa akhir tahun pada hari terakhir bulan Zulhijah selepas Asar sebanyak 3x
~ Berdoa awal tahun pada 1 Muharram selepas Maghrib 3x

Semoga dapat kita berkongsi kepada semua. InsyaAllah.
Selamat Menyambut Maal Hijrah 1433.

Utusan Malaysia Online - Bicara Agama

Utusan Malaysia Online - Bicara Agama

Hijrah membina penghayatan Islam

AHAD ini umat Islam seluruh dunia menyambut tahun baru hijrah 1433. Di negara kita sambutan tahun baru hijrah atau sambutan Maal Hijrah adalah salah satu kebesaran Islam rasmi peringkat negara. Tema sambutan pada tahun ini adalah 'Persefahaman Asas Perpaduan Ummah'.

Tarikh 1 Muharam atau sambutan tahun baru hijrah adalah perkara yang telah sedia maklum dan difahami oleh kebanyakan orang. Telah banyak perkara berkaitan dengan sejarah hijrah dan juga sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW diperbincang setiap kali sambutan Maal Hijrah.

Namun demikian tidak dinafikan juga kemungkinan kita terlepas pandang atau tidak menyedari tentang peristiwa sejarah yang berlaku itu mempunyai pengajaran dan iktibar yang amat bermakna.

Perlu kita sedari bahawa Allah SWT tidak menjadikan sesuatu peristiwa itu dengan sia-sia bahkan ada pengajaran atau ibrah di sebalik peristiwa tersebut dengan tujuan dijadikan pengajaran dan iktibar serta panduan kepada umat yang berikutnya.

Ini seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam yang bermaksud, Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam Kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman. (Yusuf: 111)

Begitu juga dengan apa yang terjadi kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin dan pembawa kebenaran kepada seluruh umat. Banyak peristiwa sejarah atau sirah yang telah berlaku kepada Nabi Muhammad dan salah satu sejarah penting dalam perjalanan Nabi Muhammad sebagai nabi utusan Allah untuk membimbing dan membawa jalan kebenaran kepada umat manusia ialah peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.

Peristiwa hijrah nabi dari kota Mekah ke Madinah sarat dengan perjuangan, pertentangan serta cabaran. Ketika hendak meninggalkan kota Mekah, baginda ada menyatakan, "Aku cinta padamu wahai kota Mekah, tempat aku dilahirkan, namun aku yang dapat aku katakan, aku diusir oleh penduduk kota Mekah sendiri".

Penghijrahan yang dilakukan secara diam-diam dan bersembunyi itu dilakukan agar tidak dapat diketahui dan dihidu oleh para musuh yang terdiri dari pelbagai puak dan bangsa yang mungkin boleh katakan sebagai pasukan musuh dari pelbagai pihak (multinasional). Ini menyebabkan Nabi dan Abu Bakar terpaksa bermalam di Gua Thur sebagai tempat persinggahan yang pertama.

Ketika di Gua Thur, Nabi SAW sempat memberi nasihat dan kata-kata rangsangan kepada sahabatnya Abu Bakar dengan kata-kata, la takhaf wa la tahzan innallaha maana (jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita).

Berdasarkan peristiwa yang penuh tragis, cabaran dan penuh bermakna itu, Khalifah Umar al-Khattab memilih bulan Muharam sebagai bulan permulaan tahun Islam setelah menerima pandangan dari Ali Ibn Talib.

Berdasarkan itu juga bulan muharam merupakan salah satu dari empat bulan (Rejab, Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram) yang dimuliakan dalam Islam iaitu bulan-bulan yang diharamkan berperang dan melakukan kekerasan.

Perkataan 'hijrah' adalah daripada perkataan Bahasa Arab. Ia bermaksud berpisah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dalam konteks yang lain hijrah juga boleh dikaitkan dengan perubahan sikap atau tingkah laku.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman menyarankan umat Islam berhijrah ke arah iman yang lebih kukuh dan mantap dan hijrah juga sebagai satu ujian dalam hidup.

Ini kerana setiap manusia yang hidup pasti akan menerima ujian, lebih-lebih lagi orang-orang yang beriman. Semakin tinggi darjat keimanan seseorang itu, maka semakin tinggilah ujian keimanan yang akan dihadapinya.

Monday, November 21, 2011

Chess-Results Server Chess-results.com - Tournament-Database

Chess-Results Server Chess-results.com - Tournament-Database

Tal memorial 15-25 November 2011, Moscow

Rank after Round 5
Rk.
NameFEDRtgPts. TB1 TB2 TB3
1GMCarlsen MagnusNOR28263.030.50.0
2GMKariakin SergeyRUS27633.030.50.0
3GMNepomniachtchi IanRUS27303.030.00.0
4GMAronian LevonARM28023.020.00.0
5GMSvidler PeterRUS27552.530.00.0
6GMAnand VishvanatanIND28112.520.00.0
7GMIvanchuk VasilyUKR27752.520.00.0
8GMKramnik VladimirRUS28002.020.00.0
9GMNakamura HikaruUSA27582.020.00.0
10GMGelfand BorisISR27441.530.00.0

Sunday, November 20, 2011


Masjid resort Kuala Perlis

SEMASA air pasang, tiang masjid akan ditenggelami air laut.


MENJADI imam Masjid Al-Hussain pada usia 28 tahun adalah sesuatu yang di luar jangkaan Mohammad Dhiya'al Hafidh Fatah Yasin.
Apatah lagi bertugas di masjid terapung yang terletak berhampiran Jeti Kuala Perlis - pintu masuk ke Pulau Langkawi yang dikunjungi ribuan pelancong setiap tahun.
Masjid Al-Hussain dibina terapung di tepi pantai Kuala Perlis. Ia merupakan hasil sumbangan seorang ahli perniagaan, Tan Sri Mohd. Ariffin Yusuf dan dibuka 8 Ogos lalu.
Masjid itu mengambil masa selama empat tahun untuk disiapkan dengan kos kira-kira RM12 juta. Sebahagian daripada binaannya menganjur ke laut Selat Melaka.
Resort tropika moden ialah tema seni bina yang ingin ditonjolkan pada masjid itu, kata Dhiya'al Hafidh. Konsep itu diterjemahkan pada laman dan suasana santai persekitarannya.

TIGA batang pokok kurma ini didatangkan khas dari Tanah Arab.


Tidak dicat
Masjid yang menjadi ikon baru Kuala Perlis itu diilhamkan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Syed Sirajuddin Jamalulail dan direalisasikan oleh jutawan Ariffin.
Abang kepada Ariffin, Datuk Dr. Mohd. Hussain meninggal dunia pada tahun 1999 sebelum sempat dia menunaikan hajat untuk membina sebuah masjid. Oleh kerana itulah selepas siap dibina, masjid itu dinamakan sempena nama abangnya itu.
Dari dataran masjid, pengunjung pasti terpesona melihat dinding masjid yang tidak dicat sebaliknya sekadar menggunakan batu-batuan jenis koral, kuartz, granit, marmar dan pebbles.
"Masjid ini memiliki ciri-ciri binaan yang senang dijaga dan tahan lasak selain unik rekaannya," ujar Dhiya'al Hafidh.
Sebuah wakaf didirikan di dataran masjid. Tetamu juga boleh berehat di sepanjang tembok sambil menghadap ke laut. Tiga batang pokok kurma yang didatangkan khas dari Tanah Arab menyuntik elemen Asia Barat di laman masjid.
Seperti kebanyakan masjid lain, ciri luaran utama Masjid Al-Hussain ialah kubahnya. Ia berwarna kuning keemasan beserta motif biru yang sinonim dengan warna rasmi negeri Perlis.
Kubah tersebut diperbuat daripada dua lapisan aluminium dan diselaputi dengan lapisan polyvinvyl double fluoride (PVDF) yang diimport dari Jepun.

RUANG menunggu bak pemandangan sebuah resort.


Masjid terapung tersebut memiliki menara puncak berkembar berbentuk heksagon atau segi enam pertama di dunia. Seni bina tersebut adalah simbolik bahawa semua manusia berasal daripada Adam dan Hawa.
Jangan pula terkejut kerana pada waktu malam, anda akan melihat pancaran cahaya dengan warna tertentu seperti merah, biru, putih dan hijau muncul dari menara berkembar itu.
Lampu menara
Lampu tersebut menandakan masuk waktu solat. Ia bagi kemudahan nelayan atau mereka yang sedang berada di tengah laut.
Lampu biru menandakan waktu solat Subuh dan Maghrib manakala hijau adalah Isyak. Menara itu boleh dilihat dari jarak 10 kilometer.
Sebelum sampai ke ruang dalam masjid, pengunjung akan melintasi sebuah jambatan sepanjang 50 meter yang menghubungkan daratan dan bangunan masjid tersebut.
Melangkah ke ruang dalaman masjid tersebut, rasa sejuk nyaman daripada pendingin hawa pantas menyentuh kulit apatah lagi selepas melihat batuan dinding masjid yang tertera tulisan ayat-ayat suci al-Quran.
Tulisan tersebut kebanyakannya menggunakan kaligrafi khufi iaitu seni ukiran dari Uzbekistan dengan tukangnya didatangkan dari negara tersebut.
Reka bentuk dalaman kubah masjid begitu indah dengan beraneka corak bunga-bungaan dan geometri berwarna biru emas dalam ukiran Ganch daripada seni Islam Uzbekistan zaman silam.

DATARAN masjid mengaplikasikan konsep laman tropika moden.


Di puncak dalaman kubah tersebut membulat diukir kalimah Allah sementara bahagian bawahnya bercorak bintang lima penjuru yang melambangkan lima Rukan Islam yang ditulis dalam lima bahasa iaitu bahasa Melayu, Ingeris, Arab, Cina dan Tamil.
Usai bersolat dan menyaksikan keindahannya, jangan lupa membawa pulang cenderamata kenang-kenangan iaitu jam khas jenama Citizen berharga antara RM180 hingga RM350 dan rantai kunci berharga RM12.
Menurut Dhiya'al Hafidh, hasil jualan barangan cenderamata tersebut akan disalurkan ke dalam dana masjid. Pihaknya juga merancang menghasilkan lebih banyak pilihan cenderamata pada masa hadapan.
"Masjid ini juga boleh dilawati oleh orang bukan Islam kerana salah satu fungsinya ialah sebagai produk tarikan pelancongan negeri," ujarnya.

Monday, November 14, 2011

mStar Online : Kem Al-Khaadem Bukan Sekadar Untuk Belia Bermasalah

mStar Online : Kem Al-Khaadem Bukan Sekadar Untuk Belia Bermasalah


AGAMA

Kem Al-Khaadem Bukan Sekadar Untuk Belia Bermasalah
Antara aktiviti yang dianjurkan oleh Kem Belia Al-Khaadem.

PETALING JAYA: Kem Belia Al-Khaadem 2011 untuk semua belia bakal dianjurkan di Kem Langbuana, Sungai Perak mulai 7 hingga 11 Disember depan.

Kem ini merupakan satu acara tahunan yang dianjurkan oleh belia Al-Khaadem untuk generasi belia yang terdiri daripada pelbagai latarbelakang, kaum dan budaya untuk mereka berkumpul bersama-sama.

Ia memberi peluang kepada para peserta untuk melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti luar di mana mereka akan terdedah kepada aktiviti-aktiviti fizikal yang menarik, modul-modul yang mencabar minda dan program-program yang berstruktur untuk memupuk nilai-nilai murni dan membina perwatakan yang bertanggungjawab dan berkemampuan yang pada masa kini semakin kekurangan.

Matlamat acara kem ini adalah untuk memberi satu kelainan berbanding dengan kem-kem belia Islam yang sedia ada di mana para peserta mempunyai landasan untuk mengetengahkan dan membina ciri-ciri perwatakan mereka secara individu berasaskan konsep mentor yang akan dipimpin oleh ahli-ahli senior Belia Al-Khaadem.

Ikatan yang terjalin sesama peserta semasa kem tersebut akan dikekalkan selepas kem tersebut tamat sebagai kesinambungan kepada perkembangan para peserta dan pada masa yang sama memberi peluang kepada peserta untuk melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan sosial anjuran Pertubuhan Al-Khaadem.

Para peserta akan terlibat dengan aktiviti-aktiviti air yang menarik seperti berkayak, permainan air dan juga aktiviti-aktiviti luar yang mencabar seperti ‘jungle trekking’, ‘night walks’ dan ‘flaming ball’.

Selain daripada aktiviti-aktiviti luar, sepanjang tempoh kem tersebut, para peserta dikehendaki untuk melengkapkan modul-modul perkembangan perwatakan untuk diasimilasikan dengan pelajaran dan pengetahuan sosial yang penting ke dalam ciri-ciri invidivu mereka serta untuk membina keyakinan diri dan kemahiran berfikir secara kritikal.

Peserta kem juga akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan akan diperuntukkan dengan peranan-peranan yang berbeza dalam kumpulan mereka dan kumpulan-kumpulan akan bertanding sesama sendiri untuk memenangi hadiah utama Kem Belia 2011.

Ini dapat memupuk unsur-unsur kepimpinan dan kemahiran memainkan peranan masing-masing serta memberi latihan kepada peserta mengenai konsep ‘team building’ dan mengukuhkan ikatan persaudaraan di luar kem.

Aktiviti-aktiviti dan modul-modul disediakan dan dipimpin oleh ahli-ahli Belia Al-Khaadem yang berpengalaman dan terlatih, di bawah bimbingan dan seliaan Ustaz Hussain Yee.

Ia terbuka kepada golongan belia daripada usia 12 tahun ke atas.

Jika usia anak anda tidak menepati keperluan usia minima iaitu 12 tahun, tetapi masih berminat untuk menyertai kem ini, sila maklumkan kepada pihak kami kerana aturan kami adalah tidak tegar dan kami akan memberikan pengecualian berdasarkan kes-kes individu.

Untuk maklumat lanjut dan menyertai program ini, layari laman sesawang rasmi Al-Khaadem iaitu www.al-khaadem.com.my/blog.

Utara Online Portal Rakyat Malaysia - Apabila Adanya Manusia Tidak Yakin Dengan Kekuasaan Allah Ketika Di Tanah Suci..

Utara Online Portal Rakyat Malaysia - Apabila Adanya Manusia Tidak Yakin Dengan Kekuasaan Allah Ketika Di Tanah Suci..
Apabila Adanya Manusia Tidak Yakin Dengan Kekuasaan Allah Ketika Di Tanah Suci..
Dikirim pada Monday, November 07 @ 21:14:15 MYT oleh al_madd
2

Mekah adalah Tanah Suci yang dijamin keselamatan oleh Allah ke atas semua manusia yang berada di sana walaupun berlaku kecurian samada wang ringgit dan lain-lainya

tetapi itu adalah merupakan perkara terpencil dan berlaku secara sembunyi-sembunyi oleh pihak yang melakukanya kerana mereka tahun akan hukuman yang bakal diterima jika dapat ditangkap oleh pihak berkuasa di sana.

Namun begitu dari segi untuk mengerjakan haji, manusia perlu berserah bulat-bulat dengan penuh keikhlasan kepada Allah atas semua perkara samada keselamatan dan sebaginya. Tidak ada perbezaan darjat, pangkat, keturunan ketika berada di sana dan jika ada manusia yang terselit di dalam hatinya dengan merasakan mereka orang berpangkat, ada kuasa, orang berharta dan tidak boleh bersama-sama dengan orang lain yang miskin atau kehidupan biasa, adalah dinasihatkan lebihbaik tak payah pergi atau elok saja pergi melancung ke Eropah atau ke Hawai, itu tempat yang lebih sesuai dengan manusia yang mempunyai akhlak dan iktiqad seperrti ini.

Adalah terlalu pelik dan janggal apabila ada manusia yang kononya pergi ke Mekah untuk memnunaikan fardhu haji semata-mata kerana Allah, kerana Islam dan kerana mematuhi ajaran Nabi tetapi dalam masa yang sama perginya mereka hanya beberapa hari sebelum Hari Raya Haji dan kembali ke tempat asal juga beberapa hari selepas raya sedangkan manusia lain tinggal lebih sebulan disana dan mengahadapi berbagai kesulitan dan kesusahan sebagai ujian dari Allah untuk menilai apakah mereka benar-benar pergi haji kerana Allah dan penuh dengan keikhlasan hati atau sebaliknya. Mereka seolah-olah nampaknya tidak suka untuk duduk lama di Tanah Suci.

Dalam mereka mengakui bahawa di Tanah Suci itu semua manusia adalah sama tanpa perlu menilai kedudukan mereka seperti ketika di negara sendiri dan kononya juga mengakui menyerahkan diri ketika di sana kepada Allah tetapi itu semua adalah dusta dan bohong belaka.

Lihat sahaja pembesar-pembesar negara kita ketika berada di sana, mereka duduk berasingan dengan jemaah-jemaah lain, tidak menghadapi sebarang kesulitan malahan dikawal dua puluh empat jam oleh pihak berkuasa di sana. Apakah mereka sudah tidak percaya lagi dengan janji Allah yang menjaga keselamatan mereka ketika di sana?.

Apakah mereka masih bergantung keselamatan ketika di sana kepada manusia? Inilah yang dikatakan manusia yang syirik kepada Allah dengan jelas dan nyata. Duduk di tanah Suci tetapi melakukan kerja syirik. Tunai haji tetapi dalam masa yang sama melakukan syirik kepada Allah. Meskipun telah berada di bumi suci tetapi tidak yakin dengan Allah malahan bagi mereka hanya manusia atau pihak tentera atau polis di sana sahaja yang boleh menjaga keselamatan mereka, bukanya Allah. Sia-sia sahaja semuanya. Ini bukti bahawa nawaitu mereka songsang dan hanya bermuka-muka.

Alasan yang diberi, bukan mereka yang minta tetapi pihak sana yang menyediakan semua itu adalah alasan untuk menipu Allah. Apakah tidak boleh mereka menolaknya dengan alasan bahawa mereka telah berserah pada Allah atas semuanya. Sebenarnya mereak pergi mempunyai niat lain yang tersirat. Hanya untuk menunjuk-nunjuk atau untuk kepentingan politik dan kuasa. Bukan kerana Allah. Jika mereka merasakan mereka adalah hamba Allah ketika berada di sana, mereka akan tinggal bersama jemaah lain, sama-sama berasak-asak ketika tawaf, sama-sama merasakan keadaan cuaca ketika di padang Arafah.

Yang peliknya, ada Menteri Agama pun sama dua kali lima malahan nampak begitu bangga dapat bersama ketua mereka dan dilayan dengan begitu istimewa. Tak berani nak tegur kerana iktikad mereka sama saja. Inikah haji yang dimaksudkan oleh Nabi dulu? Nabi sendiri dalam keadaan yang ramai musuh pun tidak perlukan pengawal atau pengiring ketika mengerjakan haji kerana hatinya bulat menyerahkan semuanya kepada Allah.

Kita yakin bahawa tidak ada seorang pun pembesar-pembesar negara kita yang dapat haji mabrur apatah lagi dosa mereka terhadap rakyat tidak pernah mereka pohon keampunan sebelum mereka pergi. Mereka tindas rakyat, tipu pilihanraya untuk dapat kuasa, rompak harta rakyat, fitnah, kianat dengan amanah rakyat, mungkir janji terhadap rakyat, merampas harta rakyat, tolak dan hina syariat Allah, ini sebagai bukti mereka ke sana hanya sekadar melancung dan mengotorkan bumi suci itu saja.

Bukan sahaja haji mereka ditolak oleh Allah malahan semua amalan yang mereka buat hanya sia-sia selagi tidak mohon ampun dari rakyat dan mohon halal atas apa harta rakyat yang telah mereka rompak. Dibimbangi mati mereka kelak sama saja seperti matinya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jangan mereka sangka bahawa semua amalan yang mereka buat akan diterima oleh Allah selagi mereka tidak minta maaf pada rakyat dan bertaubat kerana menghina dan menolak syariat Allah.

Jika Nabi sanggup bersusah payah dan berkongsi semua kesilitan bersama para sahabat dan pengikutnya ketika menunaikan haji, ada pula dikalangan pembesar di zaman sekarang ini ambil mudah dan ambil kesempatan di atas kuasa yang ada untuk mengerjakan seolah-olah pergi melancung. Inilah kejahilan pemimpin-pemimpin dan kesombongan serta keangkuhan pemimpin yang diangkat oleh rakyat yang jahil di akhir zaman ini.

Semuga rakyat dapat menilai semua tingkah laku serta akhlak pemimpin ini dan menolaknya bulat-bulat semata-mata untuk mencari redha Allah. Golongan seperti ini tidak punya nilai langsung di sisi Allah dan bercanggah dengan ajaran Nabi dalam usaha kita untuk melantik dan memilih pemimpin. Humbankanlah pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa yang sebegini yang hidupnya penuh dengan kesyirikan dan penuh dengan bermuka-muka kepada Allah. Wallahualam.

Kosmo! Online - Negara

Kosmo! Online - Negara

Paling ramai obes

RAMAI rakyat Malaysia mengalami obesiti dan bilangan mereka adalah paling ramai di Asia Tenggara. - Gambar hiasan


KUALA LUMPUR - Malaysia menduduki tempat pertama dalam kalangan negara-negara di Asia Tenggara yang paling ramai rakyatnya mengalami obesiti dan tempat keenam di negara Asia Pasifik, Dewan Rakyat diberitahu semalam.

Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin berkata, perkara itu perlu diberi perhatian semua pihak.

"Kita serius diancam dengan pengambilan gula berlebihan yang menyebabkan pelbagai penyakit termasuk diabetes," katanya semasa menjawab soalan Dr. Tan Seng Giaw (DAP-Kepong).

Seng Giaw ingin tahu tahap penggunaan gula berlebihan di Malaysia berbanding negara lain dan tindakan yang diambil kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Rosnah berkata, kadar pengambilan gula dalam kalangan rakyat Malaysia adalah terlalu tinggi iaitu purata 51 gram, melebihi saranan yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) iaitu 50 gram.

Ikuti berita selanjutnya di Kosmo!

Rebutlah keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah

Rebutlah keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah

| Print |
www.muzir.wordpress.com

Pada bulan Zulhijjah, terdapat padanya satu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi ALLAH `Azza wa Jalla, iaitu ibadah mengerjakan haji bagi sesiapa yang mampu. Ia melengkapkan rukun ISLAM pada diri seseorang Muslim.

Disebut di dalam hadith bahawa ganjaran yang menanti bagi jemaah haji yang memperolehi haji yang mabrur ialah Syurga. Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

“Satu umrah sampai umrah berikutnya adalah kafarat (penebus) dosa-dosa yang terjadi di antara kedua umrah itu. Dan haji yang mabrur tiada balasannya kecuali Syurga” (HR al-Bukhari & Muslim)

Bagi ummat ISLAM yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan ibadah haji, ALLAH `Azza wa Jalla tetap menyediakan keistimewaan yang besar untuk direbut pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah.

Apakah amalan-amalan itu?

1. Memperbanyakkan amalan kebaikan dan ibadah sunnat sepanjang 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah.

Dari Ibnu `Abbas radhiAllahu `anhu bahawa Nabi sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

“Tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih di kasihi ALLAH selain dari hari-hari yang sepuluh ini (pada bulan Zulhijjah).”

Para sahabat bertanya: “Walaupun berjihad di jalan Allah?”

Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda: “Walaupun berjihad di jalan ALLAH, kecuali lelaki yang keluar berjihad membawa diri serta hartanya dan tidak kembali lagi selepas itu(syahid).” (HR al-Bukhari)

2. Puasa pada hari `Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah

Dari Abu Qatadah radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari `Arafah, kemudian Baginda menjawab:

“Puasa itu dapat menebus dosa setahun yang telah berlalu dan setahun akan datang.” (HR Muslim)

3. Solat `Eidul-Adha

Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguhnya ALLAH telah menggantikan dua hari istimewa kalian itu dengan dua hari yang lebih istimewa daripadanya, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha” - Hadith riwayat Abu Daud: 1134, al-Albani mensahihkannya di dalam as-Silsilah as-Sahihah: 2021.

“Sesungguhnya sebaik-baik hari di sisi ALLAH adalah Hari Raya Aidiladha.” - Hadith riwayat Abu Daud: 1765, al-Albani mensahihkannya di dalam Sahih Abu Daud.

4. Menyembelih haiwan korban selepas Solat `Eidul-Adha.

Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

“Amalan anak Adam pada Hari Raya Haji yang sangat disukai ALLAH ialah menyembelih korban. Sesungguhnya ia akan datang pada Hari Kiamat dengan tanduk, kuku dan bulu-bulunya. Sesungguhnya ALLAH akan menerima penyembelihan korban itu sebelum darahnya tumpah ke bumi. Maka, kamu hendaklah ikhlaskan diri semasa melakukan korban itu.” - Ibn Majah: 3117 dan at-Tirmizi: 1412

Begitulah di antara beberapa amalan yang wajar menjadi rebutan buat kita ummat ISLAM dalam menambah bekalan menuju Hari Akhirat.

Semoga dengan adanya peringatan ini menjadikan kita di kalangan insan yang beruntung dalam mengambil faedah 10 hari-hari terawal bulan Zulhijjah.

ALLAHU A`LAM.

Friday, November 4, 2011

Hajj timeline: 2.5 million pilgrims and a journey of a lifetime - The Globe and Mail

Hajj timeline: 2.5 million pilgrims and a journey of a lifetime - The Globe and Mail

Muslim pilgrims perform the final walk (Tawaf al-Wadaa) around the Kaaba at the Grand Mosque in the Saudi holy city of Mecca on November 30, 2009. - Muslim pilgrims perform the final walk (Tawaf al-Wadaa) around the Kaaba at the Grand Mosque in the Saudi holy city of Mecca. | AFP/Getty Images
Enlarge this image

PILGRIMAGE

Hajj timeline: 2.5 million pilgrims and a journey of a lifetime


Tuesday, September 6, 2011

mStar Online : Haram Berkahwin Dengan Saudara Sesusu

mStar Online : Haram Berkahwin Dengan Saudara Sesusu

AGAMA

Haram Berkahwin Dengan Saudara Sesusu

Hadith:

DIRIWAYATKAN oleh Abdullah Mulaika r.a: Uqbah bin Harith r.a berkata bahawa ia menikahi anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Tidak lama kemudian seorang perempuan menemuinya dan berkata : "Akulah yang menyusui Uqbah dan perempuan yang dinikahinya. Uqbah berkata kepadanya : "Aku tidak tahu kamu telah menyusui ku dan kamu tidak mengatakannya kepada ku. "Kemudian dia pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Rasulullah SAW menjawab: Bagaimana kamu boleh (memperisterikannya) padahal telah dikatakan kepada mu (bahawa ia saudara sesusu mu) ? Kemudian Uqbah menceraikan isterinya dan kemudian isterinya berkahwin dengan orang lain.

Riwayat Al-Bukhari

Huraian Hadith: Apabila seorang perempuan menyusukan seorang bayi di bawah umur dua tahun sebanyak lima kali susuan atau lebih, maka anak tersebut menjadi anak susuannya dan anak suaminya.

Oleh yang demikian anak susuan itu menjadi mahram kepada perempuan yang menyusukan dan suaminya, begitu juga terhadap keturunan kedua suami isteri tersebut. Berikut disenaraikan orang-orang yang menjadi mahram kepada anak susuan itu:

i. Perempuan yang menyusukan

ii. Suami ibu susuan

iii. Ibu bapa kepada ibu susuan

iv. Ibu bapa kepada suami ibu susuan

v. Adik beradik kepada ibu susuan

vi. Adik beradik kepada bapa susuan

vii. Anak-anak kepada ibu dan bapa susuan

viii. Anak-anak kepada ibu susuan

ix. Anak-anak kepada bapa susuan

Manakala orang-orang yang menjadi mahram kepada ibu susuan dan bapa susuan adalah anak susuan yang disusukannya, begitu juga anak kepada anak susuannya hingga ke bawah.

Tetapi ibu bapa, nenek, ibu atau bapa saudara dan adik beradik kepada anak tersebut tidak menjadi mahram kepada ibu dan bapa susuan berkenaan.

Ini kerana susuan itu tidak menjadikan mahram kepada usul bagi anak yang menyusu seperti bapa, nenek sehingga ke atas dan hawashinya seperti adik beradik dan ibu atau bapa saudara.

Hukum mahram itu hanya kepada anak yang menyusu itu hingga furu˜nya seperti anak-anaknya, cucu sehingga ke bawah.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, yang maksudnya: "Dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara kamu yang sesusu" (an-Nisa': 23).

Serta sabda Rasulullah SWT yang maksudnya: "Sesuatu yang diharamkan dengan sebab penyusuan sebagaimana apa-apa yang diharamkan oleh sebab nasab."

Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Sunday, September 4, 2011

MASJID AS-SALAM BUKIT SENTOSA: KISAH HAMBA ALLAH YANG PERTAMA

MASJID AS-SALAM BUKIT SENTOSA: KISAH HAMBA ALLAH YANG PERTAMA

KISAH HAMBA ALLAH YANG PERTAMA

Orang yang pertama menulis Bismillah :
Nabi Sulaiman AS

Orang yang pertama minum air zamzam :
Nabi Ismail AS

Orang yang pertama berkhatan :
Nabi Ibrahim AS

Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat :
Nabi Ibrahim AS
.
Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat :
Nabi Adam AS

Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah :
Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)

Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat :
Nabi Muhammad SAW

Orang yang pertama menjadi khalifah Islam :
Abu Bakar AsSiddiq RA

Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah:
Umar bin Al-Khattab RA

Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam:
Al-Hasan bin Ali RA

Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW:
Thuwaibah RA

Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki :
Al-Harith bin Abi Halah RA

Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita:
Sumayyah binti Khabbat RA

Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran :
Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA

Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah :
Saad bin Abi Waqqas RA

Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan azan:
Bilal bin Rabah RA

Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW :
Ali bin Abi Tholib RA

Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW:
Tamim Ad-dary RA

Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah :
Az-Zubair bin Al-Awwam RA

Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW:
Ibban bin Othman bin Affan RA

Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW :
Khadijah binti Khuwailid RA

Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh :
Imam Syafei RH

Orang yang pertama membina penjara dalam Islam:
Ali bin Abi Tholib RA

Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam :
Muawayah bin Abi Sufyan RA

Orang yang pertama membuat perpustakaan awam :
Harun Ar-Rasyid RH

Orang yang pertama mengadakan baitul mal :
Umar Al-Khattab RA

Orang yang pertama menghafal Al-Quran selepas Rasulullah SAW:
Ali bn Abi Tholib RA

Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah :
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur RH

Orang yang pertama digelar Al-Muqry :
Mus'ab bin Umair RA

Orang yang pertama masuk Syurga :
Nabi Muhamamad SAW

Wahai, sahabat-sahabatku & saudara-saudaraku...
Baca dan hayatilah..
Kongsi dan sebarkanlah...
Semoga kita mendapat keberkatan dariNYA bersama2..
Insyallah..